måndag 3 september 2012

Rätten till det offentliga rummet

I kursen Bild och Form Fördjupning (som går för sista året eftersom den inte finns med i GY11) har vi diskuterat konst, affischering, graffiti, klotter mm. Var går gränsen för vad man kan göra i det offentliga rummet? Polisen har en tolkning, folk i allmänhet har en (eller?) och när man går till sig själv så har man kanske en annan uppfattning av vad man får och inte får. Jag har noterat att på elskåpen i Varberg, och säkert i andra städer, är det fritt fram att sätta upp affischer för olika lokala event. Kanske kan vi smyga in lite kultur på samma halvlegala sätt.
Ett exempel på hur det ser ut i Varberg.
Inga kommentarer: