måndag 3 september 2012

Himmel över Varberg

Bild och Form-esteterna och Naturesteterna har gjort övningen där man studerar konturen av vad som begränsas av himlen. Vad är en kontur? Ganska intressant frågeställning egentligen. Uppgiften belyser också på ett nästan övertydligt sätt ett grundläggande bildrum med för- mellan- och bakgrund. Två exempel:

Inga kommentarer: