onsdag 28 oktober 2009

Kultur- och idéhistorieprojekt


Vi har provat ett nytt upplägg för kursen kuhi1202. Som en del i kursen genomför estet-tvåorna och ne-tvåor en föreställning på temat 1800-talet. Många har lagt ned mycket arbete och än har vi inte rott projektet i hamn, men det är spännande och sen får utvärderingen visa om vi ska göra om det.
Man kan få en preview av vinjettfilmen via denna länk.

Inga kommentarer: