fredag 19 april 2013

Estetveckan torsdag

Sista dagen på vårt skulpturprojekt och det mesta har blivit klart. En del småsaker återstår som eleverna får göra på ordinarie lektionstid sen tillkommer lite tekniska lösningar för att de ska kunna monteras på ett stabilt sätt. Allt kommer att ställas ut på "Rosenfredsfestivlen" som äger rum den 1 juni.
Snart klart!

Snart klart!


Färdig och provisoriskt utställd

Inga kommentarer: