torsdag 27 oktober 2011

Varberg 2050 - Visioner, en bildutställning

Multimedia A-gruppen på teknikprogrammet har gjort en utställning med photoshoppade bilder som visar hur de tänker sig framtiden i Varbergs kommun. Utställningen finns nere på Varbergs kommuns info-torg och pågår t.o.m v 46 (torsdag).
Till vänster i bild syns Fredrik som har haft detta som praktikuppgift
Dagens ungdom, hå hå, ja ja.