lördag 14 maj 2011

Carina Fogde och Stefan Sprenker på hamnmagasinet


På Hamnmagasinet i Varberg ställer Carina Fogde och Stefan Sprenker ut. Sällan har jag sett två konstnärskap som passar så väl ihop i en gemensam utställning.
Läs mer!

Inga kommentarer: