fredag 5 mars 2010

Ett nytt pop-porträtt och pop-parafras

"S" avslutade sin parafras på Edward Munchs "Den sjuka flickan" i Roy Lichstenstein-stil och gjorde klart sitt pop-porträtt. Så kan hon summera en lyckad eftermiddag på Rosenfredsskolan.
Bildtexten är lånad av Jan Stenmark.

Inga kommentarer: