tisdag 4 september 2007

Affisch fortsättning och ny form-uppgift

Det börjar ta sig med affischerna! Jag tror att vi ska kunna bli klara med några förslag till nästa vecka.
Jag har introducerat en ny uppgift i form:
En skulptur, eleverna får välja mellan två teman.
  • Rörelse
  • Platsen (verket ska höra ihop med en bestämd plats i Varbergs kommun)

Eleverna ska arbeta fram en idé och några skisser. Därefter ska vi resonera oss fram till vilken teknik som passar.
Uppgiften ska bland annat presenteras som ett fotomontage. Skulpturen skall stå på en bestämd plats i kommunen. I fotomontaget kan man arbeta med skalan på ett kreativt sätt. En avfotograferad skulpturodell ska exempelvis kunna upplevas som om den vore fyra meter hög och stå på torget eller i rondellen i Tvååker. Jag kommer (som omväxling) att sätta ihop en skriftlig instruktion med exempelbilder som jag lämnar ut till eleverna.


Inga kommentarer: